Λυόμενα

Επιδεικνύουν εξαιρετική ανθεκτικότητα σε συνθήκες υψηλής υγρασίας ή  υψηλών θερμοκρασιών. Οι προκατασκευασμένες κατοικίες, είναι η ιδανική λύση για ισόγειες κατοικίες σύγχρονης στέγασης.