Βιομηχανικά Στέγαστρα

Κατασκευάζονται από υλικά βαρέως τύπου, επεξεργασμένα, ώστε να έχουν υψηλή αντολή σε καιρικές συνθήκες, να αντέχουν στον χρόνο, προσαροσμένα για κάθε είδος ανάγκη στέγασης, μικρής ή μεγάλης, για κάθε βιομηχανική χρήση.