Σκάλες

Πλέον απαραίτητη με κάθε σχεδιασμό να χρειάζεται την δική της αρχιτεκτονική δομή. Σκάλες σε οποιοδήποτε σχέδιο, ευθύγραμμες, γωνιακές, ελικοειδής κ.α.